spojenie ambícií

Mesto je miesto, kde sa stretávajú, prelínajú a ovplyvňujú talenty a ambície rôznych ľudí. Myslíme si, že úspešné mestá by mali tieto prepojenia medzi ľuďmi vytvárať cielene.

moderná
administratívna
budova

Aj preto je moderná administratívna budova CENTRAL súčasťou multifunkčného komplexu, ku ktorému patrí obchodné centrum, hotel a kancelárske priestory, v ktorých v súčasnosti sídli centrála spoločnosti Orange Slovensko.

živé miesto

Central Office
Central Office
Central Office
  • Trieda budovy: A
  • Certifikát zelenej budovy: LEED
  • Prenajímateľná plocha kancelárií: 19 000 m2
  • Priemerná plocha podlažia: 1 000 m2
  • Začiatok výstavby: 2009
  • Koniec výstavby: 2013
  • Architektonický návrh: Ateliér Ivan Kubík