Podchod v minulosti

multifunkčné využitie

K Trnavskému mýtu cítime prirodzenú zodpovednosť už od čias, keď sme realizovali multifunkčný projekt Central. Revitalizácia podchodu Trnavské mýto je podľa nás výbornou ukážkou spolupráce hlavného mesta a súkromného investora, z ktorej profitujú predovšetkým obyvatelia mesta a jeho návštevníci.
 

krajšie
mesto

Revitalizácia podchodu okrem estetickej kvality priniesla so sebou nové multifunkčné využitie, bezbariérovosť a bezpečnosť. Pribudli nové eskalátory a výťahy, bezpečnostná služba a kamerový systém 24/7, nové verejné toalety, služby a obchodné prevádzky. Okrem prác v podchode sa realizovali aj práce na povrchu s cieľom úpravy celého priestoru Trnavského mýta. Išlo najmä o práce zamerané na vyčistenie okolia všetkých 7 vstupov, vrátane ich renovácie, ďalej opravu povrchu chodníkov v priestore Trnavského mýta, vybudovanie bezbariérového prístupu k električkovým nástupištiam od zastávky MHD Krížna/Levická či obnovu zelene a renováciu zábradlia.

bezpečnosť a efektívnosť

Podchod Trnavské mýto
Podchod Trnavské mýto
Podchod Trnavské mýto
  • Typ: podchod s retailom a službami
  • Poloha: Trnavské mýto, Bratislava, Slovensko
  • Prenajímateľná plocha: 1 458 m2
  • Počet prevádzok: 16
  • Začiatok rekonštrukcie: október 2017
  • Koniec rekonštrukcie: august 2018
  • Architektonický návrh: Ateliér Ivan Kubík
Podchod Trnavské mýto Podchod Trnavské mýto

Kúsok odtiaľto som sa narodil, podchodom na Trnavskom mýte prechádzam takmer denne. Sledoval som, ako postupne chátral a stal sa nebezpečným miestom, ktorému sa ľudia vyhýbali. Ako starosta som sa snažil presvedčiť niekoľkých primátorov, aby s týmto hrozným stavom niečo urobili. Teším sa, že dnes podchod opäť slúži ľuďom a je nielen miestom, ktorým prechádzajú, ale aj miestom, kde sa môžu zastaviť a využiť rôzne služby.

Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto