SADOVSKY & ARCHITECTS
Súťažný projekt
SADOVSKY & ARCHITECTS

Bratislavské architektonické štúdio zamerané na architektúru, urbanizmus, interiérový dizajn a výstavný dizajn. Jeho tím založil iniciatívu „mestské intervencie“. Architekti štúdia sú autormi Kultúrneho priestoru Nádvorie Trnava, návrhu oddychového plató Židovská alebo rezidenčných komplexov ako Nádraží Žižkov či Nová Terasa II.