Otázka bezpečnosti pracovného prostredia v kanceláriách je v aktuálnych časoch kľúčovou témou pre developerov komerčných projektov. Zvyšujúcim sa nárokom nájomníkov v tomto smere sa dokážu rýchlo prispôsobiť najmä novovznikajúce kancelárske priestory. K prvým, ktorí pružne zareagovali na zmenenú situáciu na trhu, patrí projekt Lakeside Park 02, ktorý počíta s nadštandardnými technologickými riešeniami. Tie majú prispieť k ochrane zdravia a zvýšeniu komfortu firiem a ich zamestnancov.

Kancelársky život s príchodom koronavírusu v mnohých spoločnostiach úplne ustal a väčšina zamestnancov pracuje z domu už dlhé mesiace. Zatiaľ čo niektorým tento stav vyhovuje, ozýva sa čoraz viac hlasov z radov zamestnancov aj zamestnávateľov, pre ktorých ide o dlhodobo neudržateľný stav. Tímy sa ťažšie stmeľujú, z povedomia zamestnancov sa vytráca firemná kultúra, pracovná energia a DNA spoločnosti. Firmy sa preto snažia pripraviť pracovné prostredie pre zamestnancov tak, aby bolo po návrate bezpečné a naplno sa mohli sústrediť na biznis.

Na situáciu reagujú už aj projektanti nových kancelárií, ktorí berú zvýšený ohľad na zdravotné riziká. Aj projekt Lakeside Park 02 pri bratislavskej Kuchajde, ktorý začal s výstavbou krátko pred vypuknutím koronakrízy na Slovensku, stihol implementovať viacero inovatívnych riešení. Vďaka nim sa profiluje ako bezpečná, „anti-COVID“ administratívna budova.

„Bezpečnosť a pohodlie našich nájomcov sú pre nás prvoradé, preto skutočne nič nepodceňujeme. Vnímame, že spoločnosti aktuálne vyhľadávajú riešenia, ako v priestoroch zabezpečiť prácu pre svojich zamestnancov v hygienicky čistom prostredí,“ povedal Martin Marko, obchodný riaditeľ spoločnosti Immocap, ktorá je developerom projektu Lakeside Park 02.

„Sme si vedomí, že  jedným z citlivo vnímaných prvkov v kancelárskych priestoroch je vzduchotechnika, prostredníctvom ktorej potenciálne hrozí riziko šírenia vírusu po celej budove. Aj preto sme si v našom projekte dali záležať, aby v tomto smere nevyvstávali žiadne pochybnosti o jej bezpečnosti,“ vysvetľuje ďalej Martin Marko. „Jedným z hlavných technologických prvkov v Lakeside Park 02 je tak zabezpečenie prívodu 100-percentne čistého vzduchu prostredníctvom doskovej rekuperácie. Vďaka tomu nedochádza k zmiešavaniu privádzaného a odvádzaného vzduchu a zamestnanci sa tak nemusia báť, že by sa prípadný vírus šíril vzduchotechnikou.“ Riadené vetranie s rekuperáciou sa zároveň stará o nepretržitý prísun čerstvého vzduchu do objektu počas celého roka.

Nedostatok kyslíka môže takisto znepríjemniť pobyt v miestnosti, spôsobiť únavu a bolesť hlavy, čo má zásadný vplyv na zníženie schopnosti sústrediť sa a v neposlednom rade aj na samotnú produktivitu práce. „Je pre nás dôležité, aby sa ľudia v Lakeside Park 02 cítili bezpečne a komfortne, preto sú súčasťou štandardu aj otvárateľné okná a konferenčné miestnosti vybavené CO2 senzormi,“ dopĺňa Radovan Sukup, asset manažér WOOD & Company, ktorá je spoluvlastníkom Lakeside Park 02.

Systém na monitorovanie koncentrácie oxidu uhličitého v ovzduší sa hodí najmä do priestorov, kde sa zdržiava väčší počet ľudí. V konferenčných priestoroch tak bude úroveň CO2 neustále kontrolovaná a v prípade jej nárastu začne systém automaticky privádzať do miestnosti väčší objem čerstvého vzduchu.

Na telesnú a duševnú pohodu zamestnancov vplýva aj vlhkosť vzduchu. V kanceláriách je odporúčaná vlhkosť minimálne 40 %, v Lakeside Park 02 preto nájdete pokročilé zvlhčovacie systémy, ktoré zvyšujú kvalitu vzduchu a umožňujú certifikovanú dezinfekciu vzduchotechniky s čiastočkami striebra, ktorá je úplnou technologickou novinkou. V čase nielen pandemickej krízy sa do vody v parnom zvlhčovači pridávajú vďaka patentovanej technológii postupne sa uvoľňujúce ióny koloidného striebra, ktoré prostredníctvom zvlhčovacích systémov vo vzduchotechnike dezinfikujú vzduch a zabraňujú tak šíreniu vírusov či baktérií. Vďaka tomuto systému dokážeme okrem dezinfekcie samotných rozvodov vzduchotechniky zabezpečiť užívateľom aj dezinfekciu ich pracovných priestorov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je pre výškové budovy  jedným z mimoriadne žiadaných riešení aj bezdotykové ovládanie výťahov. Zamestnanci a návštevníci budovy Lakeside Park 02 ich budú môcť obsluhovať bez toho, aby sa dotýkali ovládacieho panelu. Ide o rozšírenie trendu bezdotykových vstupných turniketov či antibakteriálnych kľučiek v interiéri.

K ďalším benefitom v budove patrí aj celoročné  nepretržité samostatné chladenie serverovní, nezávislé od ústredného systému vzduchotechniky. Tento typ separovaného chladenia nie je bežný pri slovenských realizáciách a záujemcom z radov nájomcov zabezpečí konštantnú teplotu ich serverovní s podporou záložného zdroja pri výpadku elektrickej energie.

Výstavba administratívnej budovy Lakeside Park 02 sa začala koncom februára minulého roka a ukončenie je naplánované na druhý kvartál 2022. Projekt prinesie plochu 14 370 m2 kancelárskych priestorov na 12 podlažiach s výhľadom na panorámu Malých Karpát a jazero Kuchajda. Rozloha typického podlažia dosiahne viac ako 1200 m2. Na komfort užívateľov sa prihliada nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Ten sa zvýši vďaka zaujímavému riešeniu verejných priestorov v podobe zeleného parku pred objektom a vybudovaniu veľkého cyklozázemia.  Lakeside Park 02 ďalej počíta s vybudovaním 310 parkovacích miest na 3 podzemných podlažiach a novými parkovacími kapacitami v exteriéri.

IMMOCAP
18.01.2021
Na začiatok

Viac o iných projektoch

Kontakt

Radi sa s vami
stretneme.
Nielen víziou

Rovnako ako na inovatívnych a ekologických riešeniach nám záleží aj na priateľskom prístupe ku všetkým ľuďom, ktorých pri práci stretávame. Za každých okolností sme vaším spoľahlivým partnerom.    Mám záujem o:

    Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na obchodné a marketingové účely. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.