Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Zaškrknutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely“ pod kontaktným formulárom zverejneným na webových stránkach www.immocap.sk udeľujem výslovný a dobrovoľný súhlas, aby spoločnosť Immocap, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 536, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3633/B (ďalej len „Spoločnosť“), spracúvala moje osobné v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefón, na účel marketingových aktivít Spoločnosti, t.j. (i) aby ma Spoločnosť kontaktovala s ponukou tovarov a služieb a/alebo (ii) mi Spoločnosť zasielala informácie o akciách, novinkách Spoločnosti alebo iné obchodné oznámenia o aktivitách Spoločnosti.

Tento súhlas udeľujem po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom oznámenia zaslaného e-mailom na adresu: immocap@immocap.sk, alebo kliknutím na príslušný odkaz v každom e-maile doručenom mi na základe udelenia tohto súhlasu. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred jeho odvolaním.

Beriem na vedomie, že ďalšie informácie o spracúvaní mojich osobných údajov a moje práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v „Zásadách pre spracúvanie osobných údajov pre Immocap“ dostupných tu.