Na základnej škole Za kasárňou urobili nové workoutové ihrisko - prispeli naň rodičia, starosta a sponzori.

Nové ihrisko bolo vybudované počas letných prázdnin a je umiestené v prednej zóne školského dvoru pri vstupe do budovy. Sme radi, že sa škola rozhodla vytvoriť pre svojich žiakov priestor, kde môžu tráviť aktívne svoj čas cvičením s vlastnou váhou a že sme mohli s radosťou na jeho vznik finančne prispieť.

Ihriso2