CHYBIK + KRISTOF
Víťazný návrh
CHYBIK
+ KRISTOF

Medzinárodný tím architektov a urbánnych dizajnérov, ktorí sa zameriavajú na preklenutie priepasti medzi súkromným a verejným priestorom presahujúc generačné aj spoločenské sféry. Štúdio pracuje v oblasti architektúry, urbanizmu, výskumu, vzdelávania, od rozvoja miest po verejné a súkromné budovy. Stoja napríklad za Vývojovým centrom modularity vo Vizoviciach, rozšírením letiska Václava Havla, projektom družstevných bytov v Brne či bytovými projektmi Modřanský cukrovar a Nuselský pivovar.

Symbióza a rešpekt medzi starým a novým

Riešený pozemok je súčasťou bývalého závodu Apollo, ktorý sa nachádza v širšom centre hlavného mesta Bratislava, je rozľahlým brownfieldom, ktorý nesie stopy priemyselnej minulosti. Ako memento doby na pozemku zostala už len zámočnícka dielňa. Vzhľadom na význam jestvujúceho objektu, bolo kľúčovým faktorom pri tvorbe návrhu pristúpiť citlivo k histórii a zároveň vytvoriť výrazný prvok v silnej konkurencii okolitých stavieb.

„Máme radi zložité zadania. Zachovať a oživiť pôvodný historický objekt, spojiť ho s novým programom kvalitného bývania a splniť všetky parametre regulácie pozemku bola od začiatku úžasná výzva.“
Spoluzakladateľ ateliéru
Michal Krištof
Stopy priemyselnej minulosti budú zachované v maximálnej miere

Projekt chráni a zveľaďuje dedičstvo histórie dnešného brownfieldu, bývalého závodu Apollo, v podobe zámočníckej dielne, ktorá ostane architektonicky zachovaná. Revitalizácia zámočníckej dielne, nadviazanie na spätosť s kultúrou a rozšírenie o nové funkcie, sa stane súčasťou vitálneho vzťahu medzi starým a novým.

Zachovaním dielne vzniká priestor na vytvorenie kultúrneho stánku, ktorý bude plynulo prechádzať od ulice, cez interiér do priľahlého urbánneho lesa. Bezprostredné okolie bude tvorené mikropriestormi dopĺňajúcimi verejnú funkciu, ako je napríklad terasa kaviarne, oddychové zákutia, rozšírenie galérie alebo amfiteáter.

Budovu zámočníckej dielne citlivo začleníme do nového projektu
Otočenie
pre výhľady
a súkromie

Rezidenčná časť umiestnená nad zámočníckou dielňou je pootočená voči zámočníckej dielni o 45°, čo maximalizuje priestor medzi fasádami susedných objektov. Priečelia tak ponúknu nové výhľady na Staré mesto, Karpaty a na vnútroblok pripravovanej výstavby so Zimným prístavom v pozadí.

„Hmotové riešenie víťazného objektu prináša viac výhľadov každému bytu a stupňovitým usporiadaním vytvára veľké zelené terasy na strechách jednotlivých segmentov domu. Ponúka veľmi dobré dispozičné riešenie bytov, ktoré majú dostatočne veľké a využiteľné exteriérové plochy bytu. V urbanistickom kontexte má víťazný návrh snahu stať sa osobitým, špecifickým a svojou odlišnosťou vstúpiť do tohto kontextu možno nie prispôsobením, ale jemným a poetickým kontrastom.“
Predseda poroty
Ing. arch. Lubomír Závodný
Bývanie zastrešené zelenými terasami

Terasové usporiadanie hmoty vytvára zelené terasy, ktoré sú súčasťou priľahlých bytov. Uskakovanie objektu smerom k dominante vytvára zelenú strešnú krajinu s umiestnením komunitnej terasy, ktorá bude sprístupnená všetkým obyvateľom rezidencie.

Zabývajte sa vo výnimočnosti

Ak máte záujem o byt, odoberajte náš newsletter. O všetkom, čo sa pohne, budete vedieť ešte pred vrabcami na streche. Bývať tak môžete pokojne medzi prvými.