BRATISLAVA (8. december 2022) – Snaha podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve a dosiahnuť zmenu zastaranej legislatívy, sa blíži k realite. Developer Immocap sa stal zakladajúcim partnerom Iniciatívy za moderné drevostavby, ktorá chce pomôcť zelenej transformácii a umožniť využitie dreva v stavebníctve podobne, ako to robia západné krajiny. Iniciatívu zastrešuje rešpektovaná Slovenská rada pre zelené budovy.

„Moderné stavebníctvo musí byť udržateľné a využívať udržateľné materiály všade, kde je to možné a bezpečné. Týmto sa riadime v našich projektoch odjakživa, je to súčasť našej firemnej DNA. Patrí sem aj využívanie prefabrikátov na báze dreva, ktoré sú však regulované štátom oveľa prísnejšie, než je nutné. Drevo je naša lokálna, slovenská, udržateľná surovina, ktorá má svoje nenahraditeľné miesto v stavebníctve a nielen keď hovoríme o rodinných domoch. Preto vítame iniciatívu Slovenskej rady pre zelené budovy a sme jej hrdým partnerom,” uviedol Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap.

 

Využívanie dreva a jeho prefabrikátov v stavebníctve dnes prísne regulujú požiarne predpisy. Na Slovensku sa drevné prefabrikáty využívajú najmä v montovaných stavbách, čo sú takmer výlučne rodinné domy. Preťažený stavebný trh by však takúto pomoc uvítal aj v iných typoch konštrukcií, nakoľko prefabrikovaný spôsob výstavby je rýchlejší a udržateľnejší. Pre stavebníctvo na Slovensku by to znamenalo skutočnú zelenú transformáciu, väčšiu automatizáciu a digitalizáciu.

 

„Samozrejme, využívanie prefabrikátov na báze dreva vo väčšej miere by nijako neovplyvnilo bezpečnosť týchto stavieb, ale priblížila by nás k moderným zahraničným trhom, kde je stavebníctvo oveľa dynamickejšie a udržateľné princípy presadzujú oveľa dôraznejšie,”  zhodnotil Peter Bohuš, špecialista na TZB systémy, meranie a reguláciu a expert na oblasť trvalej udržateľnosti spoločnosti Immocap. Požiarne predpisy na Slovensku umožňujú iba využitie jedného typu drevenej konštrukcie – rámovej – do výšky maximálne 5 nadzemných podlaží. Slovenská rada pre zelené budovy to považuje za nepostačujúce a v porovnaní s inými krajinami značne podhodnotené. Jej cieľom je umožniť výstavbu drevostavieb do požiarnej výšky 22,5 m pre všetky typy stavieb bez ohľadu na typ konštrukcie.

IMMOCAP
09.12.2022
Na začiatok

Viac o iných projektoch

Kontakt

Radi sa s vami
stretneme.
Nielen víziou

Rovnako ako na inovatívnych a ekologických riešeniach nám záleží aj na priateľskom prístupe ku všetkým ľuďom, ktorých pri práci stretávame. Za každých okolností sme vaším spoľahlivým partnerom.    Mám záujem o:

    Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na obchodné a marketingové účely. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.