Bratislava, 03. august 2022 – Projekt Nový Istropolis má za sebou ďalší krok v povoľovacom procese EIA, ktorý posudzuje vplyv projektu na životné prostredie. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení vrátane príslušných štúdií v rozsahu hodnotenia, ktoré určilo Ministerstvo životného prostredia SR.

„Ide o dôležitý krok, ktorý nás posúva bližšie k samotnej realizácii Nového Istropolisu. Naplno však pokračujeme nielen v povoľovacích procesoch, ale paralelne aj v ďalších prípravných prácach priamo na Trnavskom mýte,” priblížil Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu v spoločnosti Immocap.

Nový Istropolis definuje urbanistický ráz Trnavského mýta. Vzniknú tu aj tri nové námestia, parter s obchodmi, službami či gastro prevádzkami. Zdroj: IMMOCAP

Na Trnavskom mýte vznikne nová, vitálna štvrť plná zelene a kvalitných verejných priestorov bez áut. Zdroj: IMMOCAP

Projekt Nový Istropolis bude podľa správy spĺňať všetky právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi, bezpečnosti aj hygieny. Zásadným spôsobom sa zvýši množstvo zelene a riešení na zmiernenie vplyvov klimatických zmien. Takisto navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, podporuje cyklotrasy, pohyb peších a napojenie na dopravnú sieť v meste.

„Prinášame do Bratislavy modernú mestskú zónu plnú zelene a kvalitných verejných priestorov, v ktorej bude radosť pracovať, bývať alebo len tak tráviť voľný čas. Nový Istropolis okrem modernej kultúrno-spoločenskej sály prinesie najmä 3 nové námestia, Naša spolupráca s európskou špičkou v urbanizme – ateliérmi KCAP a Cityförster – je potvrdením kvality, o ktorú sa od počiatku usilujeme. Dlhodobou ambíciou Immocap je vytvoriť z Trnavského mýta pulzujúce centrum mesta, kde sa stretávajú pracovné, dopravné aj voľnočasové cesty všetkých nás,” povedal CEO Immocap Martin Šramko.

Práce na Novom Istropolise aktuálne idú podľa harmonogramu. V súlade s platnými búracími povoleniami v súčasnosti Immocap postupne odstraňuje jednotlivé objekty polyfunkčného komplexu niekdajšieho Domu odborov, ktorý nahradí práve projekt Nový Istropolis. Ten bude pozostávať z kultúrno-spoločenského centra, rezidenčných a administratívnych budov ako aj kongresového hotela s prislúchajúcou kapacitou podzemných parkovacích miest.

Nový Istropolis prinesie komunitné bývanie, vyspelé administratívne priestory, kvalitné verejné priestranstvá a modernú kultúrno-spoločenskú sálu. Zdroj: IMMOCAP

V novej štvrti tak vzniknú tri nové námestia, parter s obchodmi, službami či gastro prevádzkami a kaviarňami, ktorý z jednej strany vytvorí energický mestský bulvár a z druhej strany vnútroblok pre rezidentov. Autá sa presunú výlučne do podzemia a územie Nového Istropolisu bude zónou bez áut. Oproti pôvodnému nevyužívanému verejnému priestoru predkladaný návrh počíta nie len s hierarchizáciou a skvalitnením verejných priestranstiev, ale aj s nárastom verejných plôch a podielu zelene. Vnútroareálové ulice medzi administratívnymi a rezidenčnými budovami majú kľudnejší a komornejší charakter. Sú situované mimo hlavných trás. S ich charakterom pracuje aj mierka a vytvára možnosti pre rôznorodé programové náplne podľa aktuálnych potrieb užívateľov, pričom podnecuje stretávanie ľudí a tvorbu kvalitných susedských vzťahov.

Kultúru neponúkne iba kultúrno-spoločenské centrum, ktoré bude dominantou celej novej štvrte, ale Bratislavčania ju nájdu aj vonku, či už pôjde o koncerty pod holým nebom, umelecké inštalácie a výstavy. Betónové plochy a neudržiavané parkovisko pred pôvodným Domom odborov nahradia vodné plochy, nízka i vzrastlá zeleň – stromy, kvety a trávniky.

IMMOCAP
04.08.2022
Na začiatok

Viac o iných projektoch

Kontakt

Radi sa s vami
stretneme.
Nielen víziou

Rovnako ako na inovatívnych a ekologických riešeniach nám záleží aj na priateľskom prístupe ku všetkým ľuďom, ktorých pri práci stretávame. Za každých okolností sme vaším spoľahlivým partnerom.    Mám záujem o:

    Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na obchodné a marketingové účely. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.