Hodnotné umelecké diela, ktoré boli súčasťou komplexu Dom odborov Istropolis môžu nájsť budúce využitie aj v expozíciách slovenských múzeí a galérií. Immocap všetky diela odborne deponoval a uskladnil. Umelecké diela chce prioritne opäť použiť v novom projekte. Vybrané artefakty však môže poskytnúť aj renomovaným domácim inštitúciám. Prvým je informačný panel od známeho slovenského výtvarníka a akademického sochára Olega Fintoru, ktoré rozšírilo zbierku exponátov Slovenského múzea dizajnu.

Dielo sa nachádzalo vo vonkajších priestoroch pri Dome detí, ktorý bol súčasťou komplexu Domu odborov. Ide o výtvarno-úžitkové dielo z nerezového plechu pozostávajúce z viacerých častí – jedna strana kvádrového pútača na kovovej tyči predstavuje presklenú nástenku na plagáty, plastická kompozícia na protiľahlej strane svojou formou odkazuje na detskú vrtuľku – tzv. veterník. Immocap dielo pod dohľadom autora demontoval a poskytol ho do zbierky Slovenskému múzeu dizajnu. Po renovácii bude slúžiť pri výstavách a reprezentácii slovenského dizajnu doma aj v zahraničí.

„Keď sme predstavili náš vlajkový projekt Nový Istropolis a sľúbili sme, že na Trnavskom mýte povýšime kultúrno-spoločenskú funkciu na novú úroveň, nemysleli sme tým len kultúrne podujatia. Zvolili sme kultivovaný prístup k umeleckým dielam a artefaktom, ktoré sa v Dome odborov nachádzali a sme hrdí, že za nás teraz môžu hovoriť konkrétne činy. Okrem mramorového obkladu, ktorý sme poskytli viacerým verejným inštitúciám, sa už aj prvé diela dostávajú bližšie k ľuďom cez nové využitie. Dnes je to informačný panel od známeho sochára Olega Fintoru pre Slovenské múzeum dizajnu,  v tejto aktivite budeme pokračovať s ďalšími umeleckými dielami,“ povedal Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap.

Informačný systém pri Dome detí od výtvarníka Olega Fintoru bude slúžiť v Slovenskom múzeu dizajnu.

Pre Slovenské múzeum dizajnu je toto dielo prvým krokom v rámci širšej spolupráce. „Hlavným poslaním Slovenského múzea dizajnu je zachovať diela kultúrnej hodnoty pre ďalšie generácie. Sme radi, že sme nadviazali intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou Immocap a získali sme toto prvé dielo z bývalého Istropolisu. V súvislosti s informačnou vitrínou Olega Fintoru by sme radi užšie spolupracovali aj so samotným autorom, aby sme s jeho pomocou dielo zreštaurovali a mohli s ním pracovať ďalej,” priblížila Silvia Kružliaková, vedúca Slovenského múzea dizajnu.

IMMOCAP
28.04.2022
Na začiatok

Viac o iných projektoch

Kontakt

Radi sa s vami
stretneme.
Nielen víziou

Rovnako ako na inovatívnych a ekologických riešeniach nám záleží aj na priateľskom prístupe ku všetkým ľuďom, ktorých pri práci stretávame. Za každých okolností sme vaším spoľahlivým partnerom.    Mám záujem o:

    Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na obchodné a marketingové účely. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.