Spoločnosť Immocap, investor projektu Nový Istropolis, zrealizoval 180-minútovú verejnú prezentáciu, na ktorej odhalil ďalšie detaily projektu. Po predstavení projektu, ktorú videlo viac ako 300 divákov, prebehla otvorená diskusia. Ako bude vyzerať nová štvrť, ktorá na Trnavskom mýte vznikne?

Trnavské mýto spolu s Hlavnou stanicou a Obchodnou ulicou sú podľa Bratislavčanov tri lokality, ktoré si najviac vyžadujú modernizáciu*, pričom až 79 % opýtaných vidí Trnavské mýto ako prioritu pre modernizáciu. Projekt Nový Istropolis z dielne developera Immocap v spolupráci so špičkovými svetovými ateliérmi má ambíciu dosiahnuť práve to. Miesto, ktoré roky chátra a nenapĺňa svoj potenciál, chce premeniť na živú štvrť v centre mesta s novými verejnými priestormi a moderným kultúrno-kongresovým stánkom.

Novy Istropolis letecky pohlad

 

Čo všetko nájdete v Novom Istropolise?

Srdcom a dominantou projektu bude kultúrno-kongresové centrum, ktoré spolu s veľkorysým verejným priestorom tvorí základ novej vitálnej štvrte s možnosťou využitia na rôzne aktivity počas celého roku – či už dnu alebo vonku. V tesnej blízkosti centra bude hotel, ktorý doplní funkcie kultúrno-kongresovej sály. Aktívny parter na jednej strane vytvára príjemný a živý mestský bulvár, resp. ulicu na Vajnorskej, Škultétyho a Kukučínovej, na druhej strane vo vnútroblokoch zabezpečí potreby návštevníkov, pracujúcich a bývajúcich v Novom Istropolise. V parteri, ktorý prepojí aj budúcu stanicu Filiálka s podchodom na Trnavskom mýte, budú zastúpené najmä gastro prevádzky, kaviarne, menšie obchody a služby.

Rezidenčná časť je zastúpená dvomi bytovými domami, čo predstavuje ani nie 30% zastavanej plochy, a bude mať všetky predpoklady príjemného, komunitného bývania. Obytné bloky sú v území umiestnené tak, aby ich obyvatelia mohli využívať komplexnú vybavenosť, a zároveň si zachovali určitú mieru intimity vďaka orientácii na ukľudnenú Škultétyho ulicu alebo do vnútrobloku, v ktorom investor plánuje umiestniť aj detské ihrisko. Administratívna funkcia bude takisto zastúpená tromi objektami – výškovým orientovaným do Kukučínovej ul., nízkym na Vajnorskej ul. a tretím napojeným na rezidenciu.

Renomované holandské štúdio KCAP v spolupráci s nemeckým štúdiom Cityförster pri navrhovaní Nového Istropolisu vychádzalo z genia loci lokality a ich cieľom bola regenerácia celého územia.

Novy Istropolis zivy bulvar

Živý mestský bulvár na Vajnorskej

 

Vzniknú 3 nové námestia a mestský bulvár

Nový Istropolis počíta s rozšírením verejných priestorov s prístupnou zeleňou až o 50%, pričom pôjde nielen o stromy a kríky, ale aj kvety, čo doteraz v území chýbalo. Aj centrálne námestie pred kultúrno-kongresovým centrom sa zväčší takmer o 30% voči existujúcemu.

 

Centralne namestie

Centrálne námestie

 

Okrem centrálneho námestia, vzniknú v novej štvrti aj námestie pred Filiálkou, mestské námestie a komunitné námestie vo vnútrobloku, ktoré bude primárne k dispozícii pre rezidentov. Bratislavčania si budú môcť v Novom Istropolise sadnúť na lavičku v zákutiach s tieňom alebo do kaviarní a reštaurácií a potešiť sa výhľadom na fontánu a iné vodné prvky či kvety.

Namestie pred kulturno-kongresovym centrom

Námestie pred kultúrnym a kongresovým centrom

 

Nový Istropolis prinesie aj bezpečnosť a komfort pre peších a vytvorenie cyklochodníkov, ktoré v území doteraz neexistovali. Autá sa presunú výlučne do podzemia, kde bude doplnená aj potrebná kapacita parkovacích miest, ktorá súčasnému Domu odborov chýba. Územie Nového Istropolisu bude zónou bez áut, čo prispeje k zlepšeniu života Bratislavčanov.

* Podľa marketingového prieskumu realizovaného agentúrou IPSOS v januári 2021 na vzorke 300 Bratislavčanov.