Bratislava 1. 6. 2023: Mlynské nivy dostali konečne svoj „mlyn“. Na vrchole kancelárskeho projektu The Mill od Immocapu bola osadená glajcha ako symbol dokončenia hrubej stavby. Výrazný kancelársky projekt dotvorí biznis zónu novovznikajúceho bulváru. Prví nájomcovia by sa mohli sťahovať už koncom roka.

Dokončením obvodovej koruny na 18-tom podlaží dosiahol The Mill výšku 70 metrov, čím Immocap ukončil práce na hrubej stavbe kancelárskeho projektu. Práce na fasáde pokračujú montážou okien a následne inštaláciou prevetrávaného plášťa s výrazným etalbondovým obkladom. Budova svojím dizajnom elegantne doplní biznis bulvár Mlynské nivy. Immocap plánuje dokončiť projekt na jeseň, aby bol pripravený na kolaudáciu v októbri tohto roka.

zdroj: IMMOCAP

„V území Mlynských nív sme realizovali viacero veľkých kancelárskych projektov, no dnes je táto lokalita ešte významnejšia a atraktívnejšia vzhľadom na rozvoj downtownu a celkové spojenie s centrom mesta. Naším zámerom bolo priniesť projekt, ktorý vynikne nielen architektúrou a technologickou vyspelosťou, ale rozvinie potenciál tohto bývalého brownfieldu a urobí z neho príjemné prostredie na prácu aj oddych,“ povedal  Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap.

Návrh The Mill vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorej víťazom sa stal ateliér D K L N. Ideovo je The Mill odkazom na starú priemyselnú zónu, kde práve v blízkosti súčasného staveniska stála a fungovala povrazáreň na parný mlyn. Dizajn 17-podlažnej budovy má pôdorys písmena T, v rámci ktorého je usporiadané celé komunikačné jadro budovy, čo poskytuje veľký priestor na flexibilné riešenie interiérov. Celkovo prinesie The Mill komerčnú plochu 25 700 m², pričom typická rozloha prenajímateľnej plochy je 1 800 m². Budova má aj 4 podzemné podlažia, v ktorých sú umiestnené podzemné garáže so 400 parkovacími miestami a zázemie pre 128 cyklistov vrátane šatní a spŕch na 1. nadzemnom podlaží. 

zdroj: IMMOCAP

The Mill zaujal už v prípravnej fáze, keď na pandémiou ochromený trh komerčných developerských projektov v Bratislave vniesol závan optimizmu získaním plného stavebného a investičného financovania od UniCredit Bank. Pre trh s kancelárskymi priestormi to bol silný signál, že dopyt po nových kvalitných priestoroch na prácu stále pretrváva. V Immocape pružne zareagovali na zmenené potreby zákazníkov, či už ide o dizajn kancelárií, moderné technológie, ekologické riešenia alebo bezpečnosť a už dnes je obsadenosť The Mill viac ako 80%.

„O projekt je veľký záujem a našou ambíciou je mať ho plne prenajatý pri otvorení koncom tohto roka. Interiéry spodných podlaží už prispôsobujeme na mieru budúcim nájomcom, ktorí si budú užívať inšpiratívne a energeticky komfortné prostredie,“ doplnil Martin Marko, obchodný riaditeľ spoločnosti Immocap.

The Mill ašpiruje na certifikát zelenej budovy LEED Gold a jeho výstavba sa riadi princípmi udržateľnosti. Immocap pri realizácii fasády pracuje   s materiálom, ktorý obsahuje aj podiel recyklátu, ale počíta aj s mimoriadne energeticky efektívnou prevádzkou. Developer takisto analyzuje a hodnotí množstvo emisií v každej fáze životného cyklu budovy a zohľadňuje dopad na životné prostredie pri použitých materiáloch.

zdroj: IMMOCAP

„Aktívne pracujeme na tom, aby sme v našich projektoch transparentne informovali koncových klientov o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť. Samostatnou kapitolou, ktorej venujeme mimoriadnu pozornosť, je energetický manažment. Dlhodobo budujeme tím, ktorý sa venuje optimalizácii prevádzky budov, riadeniu technológií nielen z pohľadu znižovania spotreby energií, ale aj z pohľadu životností zariadení a predchádzaniu porúch,“ vysvetľuje Martin Marko.

Okolie The Mill skultúrni zeleň, výsadba vzrastlých stromov – vrátane brezy, ktorá zdobila vrchol stavby počas glajchy – a výstavba nových chodníkov. Novovznikajúce námestie pred hlavným vstupom do budovy má zabezpečiť komfortné prostredie pre oddych zamestnancov a súčasne má za cieľ prispieť k výraznému skvalitneniu verejného priestoru v území. Pridanou hodnotou pre budúcich užívateľov budovy bude aj komplexné cyklistické zázemie na prízemí a súkromná škôlka.

zdroj: IMMOCAP

IMMOCAP – Odkrývame potenciál mesta

Developerská spoločnosť IMMOCAP prispieva krozvoju hlavného mesta Bratislava už viac ako 27 rokov. Vlajkovou loďou spoločnosti IMMOCAP je projekt nového ISTROPOLISU, ktorý kladie dôraz na kvalitné verejné priestory aj moderné kultúrno-spoločenské centrum. Projekt zároveň prinesie moderné priestory pre prácu, bývanie aj služby. ISTROPOLIS sa tak stane živou zónou a výkladnou skriňou modernej Bratislavy. Vo výstavbe sú kancelárske priestory projektu THE MILL, ktorý bude súčasťou vznikajúceho bulváru Mlynské Nivy.

Vsúčasnosti má IMMOCAP vportfóliu viacero komerčných a rezidenčných developerských projektov sambíciou priniesť na trh v horizonte najbližších 5-tich rokov nové priestory pre prácu aj bývanie vrozlohe 150000 m². Spoločnosť IMMOCAP vminulosti priniesla projekt LAKESIDE PARK 02, tri biznis centrá v administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici – Bratislava Business Center BBC III, IV a Vaprojekty spojené srevitalizáciou okolia Trnavského mýta. Míľnikom bol projekt CENTRÁL, ktorý priniesol oživenie areálu bývalých kúpeľov prvým zeleným“ multifunkčným komplexom na Slovensku sekologickým certifikátom LEED, za ktorý Immocap získal ocenenie Developer roka v prestížnej súťaži CIJ Awards Slovakia. Ďalším projektom vúzemí bola obnova zanedbaného podchodu Trnavské mýto, vpartnerstve sHlavným mestom SR Bratislava. Spoločnosť získala celý rad prestížnych ocenení doma i vzahraničí: Best overall development, Stavba roka, Visio 2020 (Cena magazínu Eurostav), Retail estate 2013 (Najlepší retail projekt & Najlepší projekt roka Europa Property).

 

IMMOCAP
01.06.2023
Na začiatok

Viac o iných projektoch

Kontakt

Radi sa s vami
stretneme.
Nielen víziou

Rovnako ako na inovatívnych a ekologických riešeniach nám záleží aj na priateľskom prístupe ku všetkým ľuďom, ktorých pri práci stretávame. Za každých okolností sme vaším spoľahlivým partnerom.    Mám záujem o:

    Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na obchodné a marketingové účely. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.